Com personalitzem els aprenentatges per evitar l'abandonament escolar?

#jopersonalitzo

Saps que una educació més centrada en els interessos i necessitats dels estudiants augmenta la seva motivació per l’aprenentatge? Aquest pot ser un factor clau que ajudi a assolir l’èxit educatiu. L’abandonament escolar prematur és un problema a tota Catalunya, però és especialment intens al Raval. Molts nois i noies no finalitzen els seus estudis obligatoris i encara són més els que no continuen formant-se després. Alguns joves ens expliquen que l’escola no connecta amb les seves motivacions ni amb les seves aspiracions de futur.  

En un entorn tan ple d’oportunitats d’aprenentatge (espais culturals, internet, entitats socials, extraescolars...), com podem construir itineraris formatius exitosos? Com podem respectar els diferents ritmes i formes d’aprenentatge de cada estudiant sense renunciar a la qualitat? Com podem acompanyar als docents per a que siguin creadors de noves experiències d’aprenentatge? Posar l’alumne al centre (personalitzar) vol dir apoderar els infants i joves, reconèixer i validar aprenentatges que tenen lloc dins i fora de l’àmbit escolar, canviar la nostra concepció de currículum...  Aquest és un del principals reptes educatius, al Raval i arreu.

T’atreveixes a hackejar la personalització dels aprenentatges per augmentar la motivació per aprendre?

Factor Clau

FACTORS CLAU:

 • Tutorització i mentoria: posar l’alumne al centre del seu aprenentatge implica repensar l’acompanyament que han de fer els docents i els tutors, que passen a ser guies i referents, experts en formular bones preguntes, detectar i canalitzar interessos i fer noves connexions. La personalització comporta un nou rol del docent.  

 • Ritmes d’aprenentatge: tots aprenem de forma diferent, amb els nostres ritmes, inquietuds, dificultats i destreses. Una educació personalitzada fa d’aquesta diversitat una oportunitat per crear contextos més flexibles i adaptables.

 • Metodologies actives: l’ús d’estratègies d’aula més actives, competencials i pràctiques fomenta un aprenentatge més proper a les motivacions de cada estudiant.

 • TIC: prototipar coets, compartir projectes amb nois i noies de l’altra punta del món, accedir a coneixement punter... Les tecnologies obren oportunitats d’aprenentatge il·limitades que han de posar-se al servei dels itineraris formatius dels joves i de la construcció d’experiències educatives més profundes i rellevants.

 • Organització escolar: sobretot gràcies a les noves tecnologies, l’aprenentatge es pot donar a qualsevol hora en qualsevol moment. Cal repensar les rigideses horàries i espaials dels centres, per donar pas a noves propostes que siguin més flexibles, participatives i motivadores.

 • Avaluació i acreditació: sovint els exàmens i les avaluacions han estat un factor més enfocat al control i la pressió, que a l’(auto)reflexió i l’aprenentatge. Cal redissenyar l’avaluació com una font més d’enriquiment i motivació. Alhora, les competències adquirides en contextos no escolars,  podrien ser reconegudes i acreditades.

Oportunitats

OPORTUNITATS PER HACKEJAR

 • Com podrien ser les reunions entre tutors i alumnes per orientar la construcció d’itineraris personalitzats?

 • Com poden els docents fer un millor seguiment dels grups  amb ritmes i interessos d’aprenentatge diversos?

 • Com aprofitar la tecnologia per desenvolupar interessos personals que generin aprenentatges de qualitat?

 • Com promoure la responsabilitat i la presa de decisions dels estudiants sobre el seu propi aprenentatge?

 • De quina manera podem reconèixer i acreditar aprenentatges valuosos que s’han aconseguit fora de l’espai educatiu escolar?

 • Com ampliar i aprofundir els aprenentatges de l’alumnat connectant allò curricular amb allò que s’esdevé fora del centre?

 • Com fem del centre un espai de creació on l’alumnat hi troba els recursos per construir els seus propis aprenentatges?

 • Quins materials, recursos i eines poden fomentar l’autonomia i motivació per l’aprenentatge?

 • Com aprofitar el bagatges cultural i social de l’alumnat i les seves experiències vitals perquè esdevinguin un punt de partida sobre les que construir trajectòries d’èxit?