Finalistes

El misteri del llibre en blanc

Projecte transversal que treballa la motivació i l'autoconeixement dels alumnes d'ESO a través d'una dinàmica gamificada on s'han d'enfrontar a misteris i missions vàries. Tot això fent ús d'eines tan digitals com analògiques.

APP 9 mentor

App que posa en contacte adolescents i mentors per reduir el percentatge de l'abandonament escolar

INFLUENCERS' TEAM

INFLUENCERS' TEAM és un programa educatiu en el que equips d'estudiants actuen com a referents positius dels seus companys. L’objectiu es reforçar els itineraris educatius, evitar absentisme i ampliar les expectatives educatives dels estudiants. Aquest programa serà portat a terme per l'equip d'Orientació educativa de l'IES, de manera transversal.

APPa i endavant

Joc de rol virtual que permet treballar el procés d'orientació dels alumnes de secundària a l'institut per tal que els alumnes puguin prendre decisions coherents amb el seu perfil i experiències.

EduBús

Formació adaptada i flexible per a dones en situació de risc d'exclusió social que s'aproxima a elles i les aproxima al coneixement amb el suport necessari. Si és necessari un espai d'educació bressol.

ENFORTIM FAMÍLIES

Enfortir la comunitat mitjançant una xarxa de famílies. L'escola i la resta d'agents socioeducatius del barri com a detector de famílies a connectar i les motor (famílies connectades amb l'entorn i el teixit de barri, exemple d'èxit educatiu) Empoderament de les famílies motor perquè connectin amb les famílies a connectar i les empoderin

RavalEscapes

El RavalEscapes és una gamificació per a connectar joves i entitats del barri i dur a terme projectes d'ApS transformadors.

AFFAR (Associació de la famílies de futurs alumnes del Raval)

Generar un moviment per connectar famílies que NO escolaritzarien els seus fills/es en escoles públiques del Raval amb agents vinculats al món educatiu del barri (famílies dels centres educatius, professorat, equips directius, entitats i administració...) per elaborar estratègies conjuntes d'entrada col·lectiva a les escoles de primària.

Totes les solucions

RE-VOLTA

Acompanyament dels docents d'ESO en el procés de canvi per posar l'alumnat al centre de l'aprenentatge.

EDUFLEX

És un segell que certifica que en un centre s'utilitzen metodologies d'educació FLEX

Ens TICa!

Plataforma per a alumnes adaptada als diferents ritmes d'aprenentage que inclou diferents metodologies actives. L'objectiu és generar responsabilitat i autogestió del propi aprennetatge, adaptar.la als seus interessos i motivar-los.

RE-CONNECTING RUMBOS

Oferir formació als orientadors per implementar els clubs temàtics com a nova dinàmica per guiar el futur dels adolescents

Associació d'estudiants de l'IES Miquel Tarradell - TEEN CLUB

Els alumnes de grau superior d'Integració Social de l'INS Miquel Tarradell del Raval organitzen una cooperativa d'alumnes a l'institut.

Projecte Ordit

Promoure la continuitat formativa entre l'ESO i les següents etapes , mitjançant projecte que fomenti l'interés/necessitat de formació amb la complicitat d'un mentor. L'alumne defineix quin mentor extret d'un entorn proper pot ser a partir de les necessitats /afinitats/ activitats/aspiracions compartides.

FITES

FITES vol canalitzar les espectatives de menors no acompanyats mitjançant un projecte de mantoria al Raval per esdevenir futurs referents, comptant amb ex MENAS.

Raval Obert

Raval Obert facilita itineraris personalitzats per a joves entre 15 i 16 anys en risc d'"abandó escolar". El programa els posa en contacte amb realitats professionals a partir d'un acompanyament integral amb l'objectiu d'inspirar-los i motivar-los en la seva trajectoria acadèmica i el seu desenvolupament personal.

Tots i totes som escola

Que els pares es sentin escola.

Hacktivitats

Creem activitats extraescolars personalitzades entre tots els agents educatius, socials i familiars. Incentivem la participació a través d'un concurs.

L'ESPAI

FRAMEWORK DE CREACIÓ D'ESPAIS DE CONVIVÈNCIA ALS CENTRES EDUCATIUS PER CONNECTAR ESCOLA I FAMÍLIES.

Pronoia

Se necesita crear un punto de encuentro para las familias del Raval que tenga como objetivo reforzar, de manera complementaria, la colaboración entre las diferentes familias interculturales de manera PRONOICA (de manera positiva y constructiva ante todo).

Enfortint-nos en famílies

Espai d'acompanyament entre mares on, a través del joc, s'aconsegueix el seu empoderament amb la finalitat que liderin projectes personals i comunitaris.

Dones Ambveus

Aprofitem els grups de dones de les entitats del barri per proposar un espai de diàleg per reflexionar al voltant de les diverses concepcions de maternitat i de les contradiccions de la dona-educadora per compartir-les, desculpabilitzar i descarregar la pressió social d'aquestes.

Educonnexions

El projecte té l'objectiu de fomentar l’aprofitament dels espais públics del barri del Raval com a nuclis d’acció educativa per mitjà de la connexió d’entitats i persones veïnes a través d’un concurs.

Qui és l'Aisha?

Procés de co-creació audiovisual destinat a noies adolescents (12 a 16 anys) d’origen migrant (Pakistan i Marroc) que viuen al Raval per treballar: * Construcció de la identitat cultural * Visibilitació del col·lectiu * Connexió al l’entorn proper/territori

CATEGORIA R3

Categoria r3 és una plataforma creativa destinada a noies a partir de 16 anys que, a través de la creació audiovisual, promou el vincle entre iguals.

EduRaval

Es un repositorio digital de actividades educativas y lúdicas. Tiene como objetivo conectar educadores entre ellos y con asociaciones. La app permite la búsqueda de las actividades existentes y posibilita crear nuevas. Esta búsqueda utiliza la inteligencia artificial para ofrecer los resultados customizados

Mirada juvenil

Fomentar la col·laboració d'alumnat de secundària del Raval i alumnat universitari amb competències audiovisuals per tal de crear un curtmetratge. Connectant-los amb l'entorn a través dels seus interessos aconseguim que s'apoderin i augmenti la seva confiança.