SOLUCIONS

Repte 3 - #joenforteixo

Enfortint-nos en famílies

Solució

Ens volem fortes

Espai d'acompanyament entre mares on, a través del joc, s'aconsegueix el seu empoderament amb la finalitat que liderin projectes personals i comunitaris.

Ideació

Crear un espai de confiança (dins o fora de l'escola) que permeti interconnectar les mares; fomentar el seu creixement personal, empoderar-les perquè liderin (mini) prrojectes de manera conjunta i estableixin connexions amb les xarxes del barri.

Focus

De quina manera podríem acompanyar i motivar a les mares per aconseguir millorar la seva xarxa social i així sentir-se part del seu entorn i empoderades per participar activament

Xarxa

mitjançant les entitats si l'escola interessades en el projecte.
Té la capacitat d'empoderar aquestes dones si s'aconsegueix crear un projecte dirigit a la comunitat

Desenvolupament

1. Difusió i inscripcions: realització d'una gimcana on participin tant els fills com els pares i mares, i on es realitzarà un dinar conjunt que serà elaborat per elles mateixes.
Bloc 1 - Objectiu: creixement personal a través de l'educació emocional. Producte final -> creació d'un projecte autoliderat i on les beneficiàries siguin elles mateixes.
Bloc 2: - Objectiu: connectar i descobrir l'entorn. Producte final -> creació d'un projecte autoliderat on els beneficiaris sigui la comunitat.
Avaluació: es realitzarà una avaluació contínua informal per part de totes les participants i una avaluació final per part dels professionals.
Totes les sessions s'inicien amb l'activitat "Berenem juntes", un espai d'interelació informal entre les diferents mares participants. Posteriorment es realitza la sessió corresponent al bloc i finalment s'inclou un espai de temps comprartit amb els fills.
Metodologia: totes les sessions partiran d'una metodologia lúdica i basada en el joc.
Configuració del grup: s'inclouran mares connectades i mares no-connectades.

- Aquest projectes es pot realitzar en varis contextos. Si es realitza en una escola, es realitzarà en horari escolar (de 15.00 -a 16.30) per tal que els fills puguin estar a l'escola. En el cas que es realitzi en un altre espai, s'hauràde procurar un espai de cura per als fills.

Sostenibiliat

Recursos humans, recursos materials (espais)

Empoderament de les mares del grup d'inici perquè acabin liderant, en anys posteriors, aquest projectes.

Impacte

Millora el rol de les mares en el punt que s'ofereix un espai d'empoderament per a elles mateixes i se'ls ofereixen espais i activitats dirigides perquè puguin crear un projecte, oferint-los al mateix temps acompanyament per al creixement personal.

Si aconseguim aquest empoderament de les mares, es veuran més preparades i formades per poder fer un millor acompanyament als seus fills. Elles seran més fortes i els seus fills també.

Equip

CANT DE SOMNIS