SOLUCIONS

FINALISTA
Repte 2 - #joacompanyo

APPa i endavant

Pandora està per descobrir

Joc de rol virtual que permet treballar el procés d'orientació dels alumnes de secundària a l'institut per tal que els alumnes puguin prendre decisions coherents amb el seu perfil i experiències.

Ideació

Desenvolupament d'una eina digital per fer un seguiment del procés d'orientació i creixement a l'aula i fora (mentors i testeig experiències).

Focus

De qué manera podemos orientar a los alumnos de secundaria para conseguir decisiones coherentes y así fomentar la continuidad educativa.

Xarxa

Les entitats del barri són un dels pilars fonamentals (àmbit d'experiències vivencials i mentorització en una segona fase), del projecte. Arribarem al barri a través de l'equip docent, coneixedor d'entitats i veïns.
La solució parteix de la necessitat dels centres educatius de secundària de millorar l'orientació que ofereixen als seus alumnes.

Desenvolupament

En el joc de rol virtual cada alumne de 1r d'ESO s'haurà de crear un avatar, que evolucionarà amb ell fins a 4t d'ESO. L'avatar es mou per un espai virtual (mapa) que es va descobrint en la mesura que va superant reptes (tant virtuals com experiències reals). La superació de reptes per part de l'alumne també li aporta complements pel seu avatar i altres recompenses (per exemple, entrades a un concert, matricula gratuïta a algun lloc, etc.)
Els reptes, estan dividits en diferents àmbits:
- reflexió/autoconeixement;
- experiències vivencials;
- investigació;
- compartir amb els companys;
- tutories individuals;
- en una segona fase, és possible afegir la mentorització.
Aquesta eina permet a l'alumne i al tutor obtenir uns indicadors sobre autoconeixement i coneixement de l'entorn, que farà visible el progrés de cada alumne.
A més, queda un registre de les experiències, activitats i reflexions de l'alumne, al llarg dels 4 anys de seguiment. D'aquesta manera, al tutor li permet conèixer els interessos de cada alumne i de tota la classe en general.

Fases a nivell executiu:
Fase 1. Es proporciona als centres l'accés al món virtual, i activitats dels diferents àmbits (reflexió/autoconeixement, experiències vivencials, investigació, compartir amb els companys, tutories individuals).
Fase 2. La web permet als equips docents l'adaptació dels continguts, afegir-ne de nous, i afegir un àmbit de mentorització.

Sostenibiliat

Recursos humans: programadors, dissenyadors, educadors i gamificadors.
Recursos econòmics: creació de la web i elaboració dels projectes dels reptes.

Impacte

- Millorem el focus definit.
- Assegurem que tot l'alumnat passi per un procés d'orientació basat en experiències, recerca (entorn), i reflexió personal (autoconeixement).
- Oferim un registre dels indicadors d'autoconeixement i de coneixement d'entorn a nivell individual i de grup al qual hi té accés el propi alumne (per veure el seu procés) i el professorat (per fer el seguiment).

Equip

KEEP CALM I DECIDEIX

Presentació

Vídeo Youtube

Arxius

Prototip Baixa
Prototip Alta: