SOLUCIONS

FINALISTA
Repte 4 - #joconnecto

AFFAR (Associació de la famílies de futurs alumnes del Raval)

El Raval Educa i Connecta

Generar un moviment per connectar famílies que NO escolaritzarien els seus fills/es en escoles públiques del Raval amb agents vinculats al món educatiu del barri (famílies dels centres educatius, professorat, equips directius, entitats i administració...) per elaborar estratègies conjuntes d'entrada col·lectiva a les escoles de primària.

Ideació

Promoure la matriculació dels fills de famílies locals a escoles públiques del Raval per evitar la segregació. I donar visibilitat a les oportunitats que ofereix la diversitat del barri.

Focus

De quines maneres podriem motiva als pares de la població "local" per aconseguir matricular als seus fills a les escoles públiques del Raval i axí aconseguir la interculturalitat portada a la pràctica

Xarxa

Escoles bressol, xarxes socials, consell d'educació, comissió d'educació de tot raval, la FAPAC, entitats, CAPS, biblioteca...

Desenvolupament

1. Diagnosi del problema (dades obertes, cerca de projectes existents, investigació, antecedents, DAFO...).
2. Identificació i analisi dels actors implicats (escola, famílies i administració).
3. "EdCamp per crear i concretar estrategies del grup impulsor del AFFAR.
4. Creació i posada en marxa de AFFAR
5. Difondre i extendre la xarxa aconseguir partners.
6. Campanya de comunicació + visites a les escoles bressol i altres possibles espais.
7. Seguiment, avaluació i millora del projecte amb professionals referents.

Sostenibiliat

Recursos Humans: mestres, pedagogs, treballador social, famílies,
Comunicació: Xarxes socials, pàgina web, cartelleria, diari del raval, ravalnet, blogs d'educació,

Impacte

Disminuir la segregació, millorar la convivència i interrelació entre el veïnat, trencant topics i estereotips i millorar el rendiment educatiu dels alumnes, l'èxit escolar del Raval. Conseqüentment millorarà la imatge del barri del Raval

Equip

Racudi