SOLUCIONS

Repte 3 - #joenforteixo

Tots i totes som escola

Solució

A les escoles del Raval t'ho pasaras genial

Que els pares es sentin escola.

Ideació

Obrim l'escola a les families, on l'alumant sigui motor de canvi, mitjançant activitats intergeneacionals per esdevenir un espai acollidor.

Focus

De quines maneres podríem ajudar i motivar a les famílies per aconseguir més implicació a l'escola, i així beneficiar els infants en el seu procés educatiu?

Xarxa

Aglutinament de les families de l'escola. Integració de les families a la comunitat educativa.
A traves de les families facilitadores.
Publicitar en els idiomes de les families destinataries en els comerços, Ass. del barri, la escola, CAP, web de la escola, facebook i começos o negocis col·laboradors del prijecte.

Desenvolupament

Escola oberta
Creació d'unacomisi'o escola-familia,
Organitzant tallers i tornetjos, motivadors i engrescadors per les families, dins i fora de la escola.
Es crearà una xarxa i sinergies entre families.
Sentir-se acollida, que formapart de la comunitat, d'empoderament.

Sostenibiliat

Económics
Espaisde l'escola
Associacions del Barri
Ludoteques
Biblioteques
Traductors

Impacte

Escola i families nes obertes i participatives, integrades al barri.

Equip

Empoderafamilis