SOLUCIONS

Repte 4 - #joconnecto

CATEGORIA R3

Solució

RAVAL, REBEL, REVELA'T

Categoria r3 és una plataforma creativa destinada a noies a partir de 16 anys que, a través de la creació audiovisual, promou el vincle entre iguals.

Ideació

Promoure que noies nouvingudes i molt actives al barri juntament amb noies autòctones però poc actives al barri participin a una nova categoria "Feminismes" a un festival de curts ja existent del barri. Els curts han de parlar de dones i del Raval.

Focus

De quines maneres podríem connectar les adolescents nouvingudes per aconseguir vincular-les i així empoderar-les?

Xarxa

El projecte té la capacitat de generar un arxiu d'experiències del barri i alhora connectar diferents generacions al llarg dels anys.
Aconsegueix connectar persones diferents a través de les experiències identitàries compartides de gènere i de barri.
La metodologia DIY (apps, etc..) fomenta l'autogestió de les joves participants en oposició a l'assistencialisme i intervencionisme més abundant.

Arribarem a les primeres destinatàries a través dels centres educatius on estudien. Les altres participants s'afegiran al grup (tipus bola de neu) arrossegades per l'estratègia de difusió i el boca-orella de les primeres participants.

Desenvolupament

Fases i desenvolupament del projecte
Fase 0, Plantejament: Parlar amb diferents festivals audiovisuals del barri i proposar la incorporació de la categoria r3; parlar amb IES i Centres Oberts per identificar participants líders; mapejar actors del barri per buscar aliances futures; creació web i xarxes socials. Fase 1, Acompanyament: Disseny del cartell amb participants líder i referents creatius; difusió del projecte (empaperar i difusió a equipaments clau amb les noies i algun acompanyant); organitzar tallers formatius (narrativa, tècniques audiovisuals, comunicació, interpretació,... utilitzant diferents espais del barri i acompanyats de diferents referents; organització d'esdeveniments per projectar pel·lícules i curts fets per referents femenins; Fase 2: realització de les peces (en grup o individuals); promoure metodologia DIY en apps; Fase 3: Festival on es mostren les peces amb debat entre assistents i participants; Fase 4: Les participants d'una edició formaran/acompanyaran a les participants de la següent.

La persona destinatària adquirirà: coneixements creatius i comunicatius, reconeixement social, vincles amb el barri, empatia amb altres realitats de l'entorn.

Sostenibiliat

Necessitem el suport de les institucions educatives i culturals del barri.
Necessitem referents artístics i creatius femenins i diversos, a poder ser del barri del Raval.
Necessitem suport econòmic per: material gràfic de difusió, material audiovisual, lloguer/cessió d'espais, honoraris dels dinamitzadors i formadors, material pel dia de la Mostra/Festival.

Impacte

La solució ajuda a promoure una incipient acció autogestionada de les joves del Raval. A més, el desenvolupament del projecte millora la situació de cohesió social al barri. El projecte genera una bossa de peces audiovisuals creades per dones del Raval que estarà a l'abast de tothom. També, el projecte fomenta la transformació social a través de referents femenins.

Equip

LES RAVAVILITATS