SOLUCIONS

Repte 2 - #joacompanyo

Raval Obert

Solució

Raval Obert facilita itineraris personalitzats per a joves entre 15 i 16 anys en risc d'"abandó escolar". El programa els posa en contacte amb realitats professionals a partir d'un acompanyament integral amb l'objectiu d'inspirar-los i motivar-los en la seva trajectoria acadèmica i el seu desenvolupament personal.

Ideació

Raval Obert facilita itineraris personalitzats per a joves entre 15 i 16 anys en risc "d'abandó escolar". El programa els posa en contacte amb realitats professionals a partir d'un acompanyament integral amb l'objectiu d'inspirar-los i motivar-los en la seva trajectoria acadèmica i el seu desenvolupament personal.

Focus

De quina manera creem espais físics i socials per impulsar, motivar i acompanyar als joves del Raval per aconseguir el seu desenvolupament integral i així aconseguir la seva autonomia per ampliar oportunitats i tenir capacitats per prendre decisions i accedir a recursos.

Xarxa

La nostra capacitat consisteix a connectar al jovent del Raval amb risc d'"abandó escolar" con recursos i oportunitats del barri, així com amb mentors professionals i referents educatius per acompanyar-los i fomentar el seu desenvolupament integral.
La convocatoria al programa es realitzarà a través del contacte entre tutors, institucions i la difussió mitjançant xarxes socials, portal web Raval Obert.

Desenvolupament

1. Detectar recursos del raval i interessats
2. Potencials participants als instituts (tutors i referents educatius)
3. Diagnosticar itineraris professionals
4. Treballar conjuntament amb àrees d'orientació en els centres educatius per conèixer els perfils
5. Difussió i formació a les famílies
6. Incripció a través del web Raval Obert
7. Accés al carnet Raval Obert
8. Presentació itineraris a joves (com es realitzarà, què s'espera d'ells, com funcionarà, etc.)
9. Els joves passaràn per tres espais professionalitzadors on veuran i podràn experimentar la professió que han triat amb el mentor professionalitzador (cada branca professional tindrà un programa diferent)
10. Transversalment hi haurà sessions amb els referents educatius que faran suport psicològic, emocional i educacional en el futur espai juvenil (reunions setmanals oberts a treballar altres qüestions experiencials). Tot això amb suport i seguiment de treball en xarxes socials.
11. Tria d'oportunitats
La inscripció al programa es realitza des del web Raval Obert, això proporcionarà un carnet d'accés gratuït a activitats culturals, artístiques, esportives i de formació per a estudiants de la ESO . Alhora el jovent podrà triar conectar-se amb referents de diverses cultures per a conèixer possibles sortides professionals i participar d'un itinerari professionalitzador concret en línea amb els seus interessos i motivacions.
Un cop completat l'itinerari professionalitzador, els joves que s'han beneficiat de l'itinerari poden passar a ser referents per a la seva comunitat.

Sostenibiliat

Tecnologia: App Raval Obert (obtenció carnet, tria d'itinerari professionalitzador, etc.)
Recursos econòmics: administració i empresa privada per responsabilitat social corporativa.
Agents impliats:
Instituts (tutors)
Referents educatius
Institucions professionalitzadores (MACBA, Filmoteca, etc.)
Teixit comercial
Joves
Famílies

Impacte

Impulsar opcions de futur pel jovent del Raval per aconseguir el seu desenvolupament educatiu/professional/personal i així garantitzar la seva continuitat educativa.
Cohesió comunitaria i educativa

Equip

Raval Obert