SOLUCIONS

Repte 2 - #joacompanyo

Associació d'estudiants de l'IES Miquel Tarradell - TEEN CLUB

Solució

Jo, jove

Els alumnes de grau superior d'Integració Social de l'INS Miquel Tarradell del Raval organitzen una cooperativa d'alumnes a l'institut.

Ideació

Crear una plataforma oberta amb professionals de tots els sectors i estaments socials amb l'objectiu d'escoltar les persones joves de manera assembleària a través d'events artístics o esportius per tal de guiar-los en realitzar una anàlisi de les necessitats i motivacions, creant espais segurs d'escolta, acompanyament i creació de solucions.

Focus

Jove de 13-14 que es planteja abandonar l’ESO i no sap què li agradaria fer a la vida.

Xarxa

S'espera que, de funcionar de manera satisfactoria, es pugui aplicar a altres INS i mes endavant a nivell de barri. S'arriba als joves a traves d'assemblees, a traves dels professors, i canals de comunicacio de l'INS. Disposa de xarxes socials propies i apartat a la web escolar.

Desenvolupament

L'associació esta formada per alumnes i exalumnes de l'institut, i assessorada per Torre Jussana, orientador de l'institut, entitats del barri (treball en xarxa) i professors tant de CFGS com d'ESO.

- Primera fase: els alumnes de CFGS es constitueixen com a associació i generació dels estatuts
- Segona fase: divulgació, la presenten als alumnes de secundària.
- Tercera fase: organització d'assemblees on es detecten necessitats i es proposen activitats de caire variat

Els joves treballaran pel seu INS, prendran iniciativa i s'empoderaran tot desenvolupant la seva capacitat d'autogestió.

Sostenibiliat

Requereix d'un espai dins l'escola exclusiu per a tal fi. Els joves que s'hi impliquin a traves de l'APS, els alumnes que hi vulguin participar, l'orientador escolar, Torre Jussana, recursos juvenils del barri, i d'altres.

Impacte

Els joves s'empoderen i esdevenen referents d'altres joves.

Equip

Ressò5