SOLUCIONS

Repte 1 - #jopersonalitzo

Ens TICa!

Solució

Jo aprenc, jo controlo!

Plataforma per a alumnes adaptada als diferents ritmes d'aprenentage que inclou diferents metodologies actives. L'objectiu és generar responsabilitat i autogestió del propi aprennetatge, adaptar.la als seus interessos i motivar-los.

Ideació

Plataforma amb diverses eines i recursos per assolir els continguts i les habilitats requerides per finalitzar l'etapa d'educació primària.

Focus

De quina manera podriem crear una plataforma que posi a disposició de l'alumnat les eines per aconseguir els diferents objectius pedagógics (competències i coneixements acadèmics) i així fer-se responsable del propi procés d'aperenentatge i autoconeixement.

Xarxa

Integració amb altres joves del barri (per interessos, habilitats o necessitats d'aprenentage). Fer grups de treball.
Participació en activitats culturals del barri (més dinamització)
Canals i xarxes: L'escola com a promotor de la plataforma, com a aprenentage no formal. Les institucions socials del barri com a reforç per l'aprenentage + Biblioteques

Desenvolupament

Inscripció plataforma
Proposta segons ITINERARIS HABILITATS
Aprendre continguts amb DIFERENTS MNATERIALS (col·laboratius, text, audiovisual,...)
Reconeixement JO CONTROLO + PUNTS
Això ens permet: Continuar al següent itinerari; Intercanviable amb activitats barri (COLMADO); Crear i compartir materials propis; Interactuar.

Sostenibiliat

TECNOLOGIA: Plataforma online com a base, geolocalització equips del barri, etc.)
Persones: Usuaris diveros (alumnat, professorat, educador@s, families, gent del barri)
Pedagogs i professors: Els permet agrupar materials existents i creare-ne de nou.

Impacte

Autogestió del propi aprenentatge. Presa de RESPONSABILITAT del propi procés i dels objectius assolits. Adaptarlo als propis interessos i facilitats.
Creació de XARXA de col·laboració (dins del Raval i desde el Raval al món) en el propi aprenentage i el dels altres.
AUTOCONEIXEMENT de les pròpies COMPETÈNCIES i creació del camí a on es vol arribar (road map de competències).
Dinamització dels JOVES per INVOLUCRAR-LOS en activitats culturals/esportives al barri.
MOTIVACIÓ de l'alumn@ a l'aprenentage, veient la utilitat de fer-ho.

Equip

Ens TICa!