SOLUCIONS

FINALISTA
Repte 1 - #jopersonalitzo

APP 9 mentor

¿Me echas un cable? Em dones un cop de mà?

App que posa en contacte adolescents i mentors per reduir el percentatge de l'abandonament escolar

Ideació

EL "TINDER" DEL MENTORING
Crear una plataforma on line pels joves (tant els que han abandonat estudis com els que están estudiant).

Focus

De quines maneres podríem establir un nou concepte de mentor pels joves, per aconseguir acompanyar-los, i així guiar-los en moments de canvi i de presa de decisions.

Xarxa

Ens sumem a les iniciatives de les xarxes educatives i socials del Raval. I busquem posibles mentors/es dins del mateix barri.
Fases inicials: presentació personalitzada del projecte.
Fases posteriors: xarxes socials, "boca-orella".

Desenvolupament

1.- Contactar amb associacions i entitats que puguin aportar mentors. Per crear una borsa de mentors i elaborar formació de mentors.
2- Focus group amb els futurs mentors per deteminar contingut bàsic de l'aplicació.
3.- Contactar amb escoles i entitats que treballin amb els adolescents destinataris (els primers usuaris de l'APP (mentoritzats).
4.- Dissenyar contingut i forma de l'APP. Incloure programació externa.
5.- Prova pilot i reajustament necessari.
6.- Presentació i formació de mentors a partir d'un programa específic.
7.- Inici projecte App 9 Mentor.

Sostenibiliat

App gratuïta pels usuaris.
Una part de la programació i el disseny de l'App es vol oferir com a projecte final de carrera en les universitats corresponents.
Preveiem crowfunding o Suvencions destinades a Educació.

Impacte

Posa a l'adolescent en el centre del seu aprentatge: l'alumne escull al mentor.
Ofereix l'acompanyament de mentors com a guies i referents.
Detecta i canalitza interessos i necessitats a partir de la filosofía IKIGAI.
Obre noves connexions de l'adolescent amb ell/a mateix/a i el seu entorn.

Equip

9 MENTOR

Presentació

APP 9Mentor

Arxius

Prototip Baixa
Destinatari:
Prototip Alta: