SOLUCIONS

Repte 3 - #joenforteixo

Dones Ambveus

Solució

La cohesió no es crea, es participa

Aprofitem els grups de dones de les entitats del barri per proposar un espai de diàleg per reflexionar al voltant de les diverses concepcions de maternitat i de les contradiccions de la dona-educadora per compartir-les, desculpabilitzar i descarregar la pressió social d'aquestes.

Ideació

Crear debat i reflexió per a transformar l'ideari col·lectiu de la maternitat a través de l'acció comunitària i artística aprofitant la riquesa social i cultural del barri

Focus

Facilitar la participació de les dones per impulsar xarxes horitzontals de recolzament i acompanyament i així permetre construir els seus propis projectes de vida.

Xarxa

Crearem sentiment de pertinença en el barri. Hi arribem a través del teixit associatiu. Potenciarem una campanya física territorial però molt vinculada a una visiblització digital (xarxes socials)

Desenvolupament

A partir de les narratives que es construeixin es dissenyarà i durà a terme una campanya als carrers per arribar a altres dones del barri.
Fase 1 - Trobades horitzontals amb teixit associatiu de dones que ja existeixen al barri.
Fase 2 - Recollir les diferents visions/testimonis de la maternitat. Construir marratives
Fase 3 - Disseny de la campanya gràfica, decidir format i recursos
Fase 4 - Dur a terme la campanya amb impacte en els espais públics del barri (comerços, escoles, parcs, carrer)

Sostenibiliat

- Equip impulsor (Ambveus)
- Teixit associatiu del barri
- Temps i espai
- Inversió econòmica per: campanya gràfica (disseny, imprenta), material fungible

Impacte

A la fase 1 creem impacte treballant en horitzontalitat amb les dones participants de les associacions.
A la fase 4 arribem a les dones a peu de carrer; creant una empatia i un pas més en aquest sentiment de pertinença
Incidint en el benestar de les dones del barri estarem enfortint a les dones educadores. Al ser elles les que històrica i socialment han tingut una sobrecàrrega de "deures", incidirem directament en el benestar del nucli familiar dels infants i, per tant, en un millor acompanyament educatiu.

Equip

Ambveus

Presentació

AMBVEUS

Arxius

Prototip Baixa
Destinatari:
Prototip Alta: