SOLUCIONS

Repte 4 - #joconnecto

Educonnexions

Solució

Transformant espais oberts en espais educatius

El projecte té l'objectiu de fomentar l’aprofitament dels espais públics del barri del Raval com a nuclis d’acció educativa per mitjà de la connexió d’entitats i persones veïnes a través d’un concurs.

Ideació

Fomentar l’aprofitament dels espais públics com a nuclis d’acció educativa per mitjà de la connexió d’entitats i persones a través d’un concurs.

Focus

De quines maneres podriem connectar els agents del barri del raval per aconseguir transformar els espais públics en eines educatives i així dinamitzar-los.

Xarxa

El projecte té la capacitat de connectar agents del barri, i que aquests desenvolupin les seves propostes de manera conjunta i eficaç. Partim de la realitat de que al Raval existeix un gran nombre i diversitat d'entitats que desenvolupen projectes socials, culturals i educatius al barri, però a les quals sovint els falta eines per coordinar-se, sumar esforços i co-crear.
Les entitats tindran l'incentiu de participar conjuntament en un concurs i rebran suport i acompanyament, mitjançant canals on i offline, d'un equip interdisciplinar durant el procés de construcció i desenvolupament del projecte.

Desenvolupament

El destinataris del projecte són les entitats i agents del barri, que tindran l’oportunitat de participar i co-crear en un projecte i rebre reconeixement i visibilitat

El concurs s’articula per mitjà d’una plataforma on i off line on entitats, agents i persones veïnes es poden registrar i trobar socis i sinèrgies per desenvolupar els seus projectes.

Per participar-hi cal presentar un projecte:
- Fruit de la col·laboració entre dues o més entitats.
- Que generi activitats amb acció educativa als espais públics

Etapes del projecte:
1. Disseny de la plataforma i convocatòria del concurs
2. Difusió on i off line
3. Recull de les idees de projectes presentades
4. Monitoratge i mentoratge per part de l’equip dels projectes presentats
5. Votació conjunta (Popular – Professional )
6. Implementació de la proposta guanyadora i difusió

Sostenibiliat

Els recursos necessaris per dur aterme el projecte són:
- Un equip humà interdisciplinar que dugui a terme la convocatòria, mentorització de projectes i difusió
- Un entorn web capaç de connectar els agents. Proposem buscar la col·laboració d'entitats socials del barri que treballin amb les TIC, com per exemple ColecTIC, i en col·laboració amb empreses com Softonic.
- Recursos de finançament públic combinats amb autogestió, promovent el treball en xarxa entre les entitats usuaries i tècnics de l'administració.

Impacte

El projecte tindrà impacte en la mesura que tots els projectes facilitaran la feina als actors educatius del barri, tot unint i racionalitzant recursos alhora que treballen de manera cooperativa i autogestionada.
Tots els projectes hauran de complir els següents criteris:
- Col·laboració entre dues o més entitats del barri, sense ànim de lucre
- Els projectes han d'utlitzar l'espai públic i tenir una finalitat educativa
- Els projectes han de tenir una perspectiva feminista, comunitària, intercultural, ecologista i que fomenti la igualtat d'oportunitats

Equip

RAVALENTES