SOLUCIONS

Repte 4 - #joconnecto

Qui és l'Aisha?

Solució

Un camí per a la llibertat personal i la transformació social #JoSócAisha

Procés de co-creació audiovisual destinat a noies adolescents (12 a 16 anys) d’origen migrant (Pakistan i Marroc) que viuen al Raval per treballar: * Construcció de la identitat cultural * Visibilitació del col·lectiu * Connexió al l’entorn proper/territori

Ideació

Procés de co-creació audiovisual que ens permeti vincular noies de 12 a 16 anys nouvingudes al Raval per treballar: La identitat cultural, la visibilització del col·lectiu la connexió a entitats del barri del Raval.

Focus

De quines maneres podríem motivar a les noies adolescents de Bangladesh per aconseguir la seva participació i vinculació al territori i així tenir les eines necessàries per decidir sobre la seva vida?

Xarxa

El projecte "Qui és l'Aisha?" és un projecte de xarxa i comunitat que parteix de l'espai on trobem les nostres destinatàries: els centres educatius però compta, necessita i creix amb l'entorn. Per tant, té molt en compte, la realitat del barri i de les relacions que s'hi estableixen.

CENTRES EDUCATIUS:
* Tutor/a
* Infermera de Salut i Escola
* JIP ( Jove Informa’t i Participa)
* Psicòloga (ATE)

ENTORN:
* Facultat de Comunicació de la Blanquerna
* Facultat d’Antropologia de la UB
* Tot Raval
* Joves TEB
* CCCB
* Associació de dones marroquines i pakistaneses
* Xamfrà
* Forn de teatre pa’tothom
* Escola de músics EJPC
* Impulsem
* APC
* La Filmoteca
* MACBA
* Escola Massana

Desenvolupament

COM FUNCIONA
* Els grups Aishas seran voluntaris
* El procés de co-creació es desenvoluparà dins dels centres educatius per tal de facilitar la connexió entre centre i entorn.
* Es farà fora de l’horari lectiu però de forma que es faciliti al màxim l’assistència.

FASES DEL PROJECTE
Fase 0/ Creació del grup motor (Març/abril’18)
Fase 1/ Presentació del projecte als centres educatius (Abril/Maig’18)
Fase 2/ Presentació del projecte a entitats culturals referents: Associació de dones marroquines i pakistaneses. (Maig-juny’18)
Fases 3/ Cercar de partners (Juny-Setembre’18). Entitats/Serveis/agents de la comunitat vinculats a les temàtiques que es volen treballar.
Fases 4/ Creació del grup de seguiment (Octubre’18). Centres educatius
Referents culturals (Famílies). Entitats/Serveis/Agents de la comunitat
Fases 5/ Creació de grups de grups d’Aisha (Gener’19)
Fase 6/ Procés creatiu (Febrer-maig’19). Creació narrativa. Disseny del producte audiovisual: Web serie
Fase 7/ Campanya de difusió i divulgació: Qui és l’Aisha (Juny-Juliol’19). Campanya viral inicial: Qui és l’Aisha?
Divulgació de productes audiovisuals creats a Youtube. Dinamització de les xarxes socials a través de instagrama stories

Que persona viurà la persona destinatària

Coneixerà altres noies
Es reconeixerà en el grup
Trobarà espais de reflexió i construcció de la seva pròpia identitat cultural
Millorarà competències bàsiques com l’idioma, el coneixement de l’entorn, etc.
Adquirirà competències tècniques vinculades a la gravació i edició de productes audiviosuals.
Desenvoluparà competències transversals com l’organització/planificació, la creativitat i la comunicació.

Sostenibiliat

FINANÇAMENT
Públic:
Barcelona Interculturalitat
Ajuntament de Barcelona
IMEB
Pla de Barris Raval Sud
Privat
Patrocini/RSC

Impacte

Impacte a 5 anys vista (efecte transformador):
Aisha, un camí per a la llibertat personal i la transformació social.

INDICADORS D’IMPACTE (aproximació)
Tenim més Aishas a la Universitat?
Més mares d’Aishas vinculades a la comunitat?
Més Aishas que prenen decisions lliurement?

Equip

Tribalando

Presentació

Youtube