SOLUCIONS

FINALISTA
Repte 1 - #jopersonalitzo

El misteri del llibre en blanc

Recurs Transversal d'Aprenentatge.

Projecte transversal que treballa la motivació i l'autoconeixement dels alumnes d'ESO a través d'una dinàmica gamificada on s'han d'enfrontar a misteris i missions vàries. Tot això fent ús d'eines tan digitals com analògiques.

Ideació

EL MISTERI DEL LLIBRE BLANC
A través de reptes quotidians propis i de la comunitat els alumnes aniran resolent i generant el seu propi llibre de consulta i aprenentatge.
Tots tenim habilitats que ens podran ajudar a resoldre els misteris.

Focus

De quines maneres podríem personalitzar els aprenentatges i motivar als alumnes per aconseguir que el seu pas per la Secundària sigui significatiu i així evitar l'abandonament escolar, que puguin prendre decisions de forma conscient i que tinguin més oportunitats en el futur?

Xarxa

L'institut serà el nostre canal principal. Però a més, a través dels reptes (qyue impliquen moures pel barri) es fomentarà l'enfortiment dels vincles i l'aproximació entre les diferents comunitats que conformen el raval. L'alumne hauà de fer ús de l'app i del llibre en blanc a través dels quals el professor dinamitza les activitats.

Desenvolupament

L'alumne passarà per tres reptes centrats en una missió general i els seus subreptes. Durant el 1r trimestre explorarà els seus interessos i habilitats, l'autoconeixement. En el segon aprèn com pot utilitzar tot això en el context i en l'entorn. I durant el 3r trimestre finalment es centrarà en la projecció futura de les seves vocacions. En aquest recorregut comptarà amb 2 recursos: el llibre en blanc i una app que permet el treball en xarxa i la seva avaluació.

Sostenibiliat

Docents del raval, buscar connexions amb altres institucions territorials per la organització de les activitats, l'ajuda monetària destinada a possibles reptes que sorgeixi de la creació del material tan anaògic com digitals.

Impacte

Pretenem donar valor i validesa als interessos dels alumnes dins del context escolar per ajudar a que cadascun d'ells trobi el seu camí en allò que s'ajusta més a la seva persona; que trobin la manera de vincular el que els hi agrada amb allò que aprenen a l'institut, així tenir un aprenentatge més significatiu, pràctic i a llarg plas. D'altra banda, també volam aproximar així professors i estudiants per millorar la qualitat educativa.

Equip

EDUMAMBO Nº5

Arxius

Destinatari:
Prototip Alta: