SOLUCIONS

FINALISTA
Repte 2 - #joacompanyo

INFLUENCERS' TEAM

TU TAMBÉ POTS SER INFLUENCER!

INFLUENCERS' TEAM és un programa educatiu en el que equips d'estudiants actuen com a referents positius dels seus companys. L’objectiu es reforçar els itineraris educatius, evitar absentisme i ampliar les expectatives educatives dels estudiants. Aquest programa serà portat a terme per l'equip d'Orientació educativa de l'IES, de manera transversal.

Ideació

Crear una comunitat d'estudiants per generar vincles i buscar referents a partir de treballar en l'elaboració d'equips d'influencers.

Focus

De quines maneres podriem inspirar i recolzar als joves entre 11-18 anys del Raval per aconseguir augmentar les expectatives tan acadèmiques com personals i així evitar la desmotivació, i prevenir l'abandonament escolar.

Xarxa

Treball en xarxa, el tema motivador, i el treball en equips de manera col.laborativa, la continuitat, són les factors que faran que arreli el projecte.
Canal és la plataforma digital.
Es rep el suprot dels INS que són qui porten a terme el projecte.

Desenvolupament

Els alumnes accedeixen a una plataforma digital a 1er d'ESO. En aquesta plataforma, primer són "receptors", per passar a ser posteriorment ells Influencers'.
El programa educatiu, a través de la plataforma, consisteix en ajudar als alumnes a crear els equips (a tercer d'ESO) i enfortir-los, per portar a terme el seu treball a partir de la plataforma a 4art d'ESO.
A tercer d'ESo, aquests equips hauran de ser formats per alumnes de dos instituts, reforçats per referents de la comunitat, per assolir reptes que els portan a definir els seus perfils de grup (interessos, potencialitats...).
Posteriorment, a 4art d'ESo, ells triaran un tema al que vulguin influenciar, de caire acadèmic i hauran de crear els materials que aniran penjats a la plataforma.

Sostenibiliat

Recursos humans (per disseny del projecte), recursos digitals (per crear i gestionar la Plataforma).

Impacte

El treball a partir de la Plataforma, farà que els equips s'empoderin acadèmicament de manera que augmentaran les seves expectatives, es refrorçaran els vincles entre ells i elles, i veuran utilitat en les seves trajectòries acadèmiques que són capaços i desitgin continuar.

Equip

ELS FARS