SOLUCIONS

Repte 1 - #jopersonalitzo

RE-CONNECTING RUMBOS

Solució

experimento, m'inspiro i decideixo el meu futur

Oferir formació als orientadors per implementar els clubs temàtics com a nova dinàmica per guiar el futur dels adolescents

Ideació

Creació d'un club d'interessos dinamitzat per mentors especialitzats per a treballar el projecte vital dels adolescents

Focus

De quines maneres podríem guiar els docents de secundària per aconseguir tutories empàtiques i així obtenir l'èxit en el seu projecte vital?

Xarxa

Capacitat d'implicar empreses, associacions, entitats, professionals liberals...
Arribarem a la persona destinataria a través dels centres educatius
Farem servir congressos especialitzats, saló de l'ensenyament, fires...

Desenvolupament

Destinataris:
-Orientador escolar (psicopedagog)
-Adolescents de 3r i 4t d'ESO
-Professors
-Mentors especialitzats
-Famílies

FASES
0. Formació dels professionals
1. Treball a l'aula: autoconeixement a través d'activitats dinàmiques
2. experimentació més enllà de l'aula, contacte amb el món real
3. Quadern de bitàcora: valoració a l'aula

Sostenibiliat

Persones: orientador, ,mentor/dinamitzador,alumnes, professors, familiars
Contactes: mentors especialitzats en els àmbits professionals
Pressupost: cost de la formació (material i persones), cost del mentor

Impacte

Incrementar l'èxit escolar mitjançant l'autoconeixement dels interessos personals i la experimentació en el món real

Equip

RE-CONNECTING RUMBOS