SOLUCIONS

FINALISTA
Repte 3 - #joenforteixo

EduBús

La teva formació sobre rodes

Formació adaptada i flexible per a dones en situació de risc d'exclusió social que s'aproxima a elles i les aproxima al coneixement amb el suport necessari. Si és necessari un espai d'educació bressol.

Ideació

La nostra idea és un vehicle educatiu que s'apropi a les mares per tal de poder facilitar-los un espai de formació i conciliador. Tenint en compte les seves necessitats i les seves inquietuds. Acompanyament individualitzat, coaching formatiu. Personal especialitzat. Vehicle que arriba on es necessita per trencar precarietat educativa.

Focus

De quines maneres podríem donar continuïtat formativa a la dona per aconseguir ser referent i així promocionar-se i millorar el seu nivell educatiu?

Xarxa

Informació prèvia a través de pàgina web i aprofitament de les xarxes del raval per fer difusió presencial. Els/les tècniques seran les aliades per arribar a les dones de qui són referents. Avisant prèviament de l'estada del bus, farem jornades de portes obertes durant una setmana o quinze dies. Oferint assessorament pedagògic o orientació personalitzada.

Desenvolupament

La dona triarà un itinerari formatiu en funció de les seves motivacions i assessorament rebut (dona motor). Seguiment continuo i individualitzat, respectant el ritme d'aprenentatge amb el/la tutora i voluntaris/es experts/es (coaching). La dona tindrà un grup de referència (sentiment de pertinença) per treballar l'autoconeixement en el procés. La formació s'acosta a casa o als punts de referència de la dona, també permet l'exploració en directe de diferents realitats, espais, etc. Possibilitat de fer tres horaris: matí, migdia i tarda; intensitat de dos o tres dies a la setmana; matrícula viva i inscripcions gratuïtes.

Sostenibiliat

Finançament econòmic: bus, adequació dels vehicles, sous, més gasolines. Això implica una inversió forta inicial ambuna alta possibilitat de patrocini. Els actius del projecte, els busos en moviment, són l'eina de màrqueting. El personal seran dos tècniques (tutora referent i TEI) amb carnet de vehicle necessari. Els recursos TIC com tablets, ordinadors, app's d'alfabetització, fotocopiadora, wiffi, telèfons... Llibres i material fungible. Prospecció del territori: parcs, entitats, escoles, instituts.

Impacte

La solució enforteix el nivell educatiu de la dona incidint en la millora de la qualitat de la família: esdevenint exemple per als seus/seves filles i familiars i adquirint eines i recursos per promocionar-se en l'àmbit social i laboral. Millora de l'autoconcepte.

Equip

Les somiatruites