SOLUCIONS

Repte 2 - #joacompanyo

FITES

Solució

UN CAMPUS OBERT ALS TEUS SOMNIS

FITES vol canalitzar les espectatives de menors no acompanyats mitjançant un projecte de mantoria al Raval per esdevenir futurs referents, comptant amb ex MENAS.

Ideació

Un projecte comunitari per treballar expectatives amb joves de 13-18 immigrants per incidir en la seva pròpia trajectòria i convertir-se en referents a partir de temes com la música, l'esport i la comunicació a través de la tecnologia.

Focus

De quines maneres podriem empoderar els menors no acompanyats per a crear noves expectatives i així generar vincles amb el sistema educatiu

Xarxa

La capacitat és que resol un greu problema social del barri ja que connecten els mena amb tot el teixit social del barri.
Arribem a través de les entitats col·laboradores, centres educatius, educadors de carrer fent presentacions, reunions obertes a tot el barri, coordinacions. Alhora que ens posarem en contacte amb l'administració pública local i autonòmica.

Desenvolupament

1. Difusió: Buscar MENAS, mediadors o educadors de carrers per a ser referents i als MENAS que volen que participin.
2. Registre al projecte.
3. Cap a on volem arribar? Trobada amb activitats : els MENAS, en la qual es defineixen les dimensions d'actuacio/ ambits i es coneta cada referents amb un grup de MENAS per a cada ambit (esport, art, tecnologia...).
4. Definicio de reptes per a cada grup ambit posant en valor coneixement i experiencies previes tot registrant el proces en una plataforma amb continguts audiovisuals (videos, fots, etc.)

Sostenibiliat

Cessió gratuita espais públics per les trobades presencials - Ajuntament de Barcelona
Desenvolupar una App + el seu manteniment + uns servidors - Fundación Teléfonica / Vodafone / Orange
Eines tecnològiques (smartphones, tablets, ...) per als diferents usuaris - Fundació Mobile World Congress
Compromís dels Mentors: Mentors 0 + Mentors d'acompanyament - Fundació Bancària "la Caixa". Es transferible a qualsevol situació

Impacte

Inpacte1: Que els MENAS surtin de la seva situacio d'exclusió social millorahnt les seves expectatives i esdevenint referents per a gent en la seva mateixa situació
Inpacte2: Visibilitzar el proces d'acompanyament per a millorar l'imatge del colectiu davant dels diferents agents del territori.
Impacte 3: Donar visibilitat i valor social al procés de transformació dels antic MENAs
Inpacte4: Generar vincles i relacions sinèrgiques i comunitàries entre els diferents agents socioeducatius del Raval

Equip

Fites