SOLUCIONS

FINALISTA
Repte 3 - #joenforteixo

ENFORTIM FAMÍLIES

De família a família ens enfortim

Enfortir la comunitat mitjançant una xarxa de famílies. L'escola i la resta d'agents socioeducatius del barri com a detector de famílies a connectar i les motor (famílies connectades amb l'entorn i el teixit de barri, exemple d'èxit educatiu) Empoderament de les famílies motor perquè connectin amb les famílies a connectar i les empoderin

Ideació

Enfortir la comunitat mitjançant una xarxa de famílies. Treballant amb famílies motor.

Xarxa

A l'Escola es detecta la família motor i la família a connectar. La Tècnica inserció social es posa en contacte amb el coordinador perquè es reuneixi amb les famílies motor i aquestes es posaran a treballar mitjançant els enllaços( dones i/o adolescents) amb les famílies a connectar.

Desenvolupament

Inici de fase beta on l'escola serà el detector de les famílies motor i famílies connectades.

Sostenibiliat

Coordinador 20h hores setmana 15000/any

Equip

Con-Net