SOLUCIONS

Repte 3 - #joenforteixo

L'ESPAI

Solució

APROPA'T A L'ESPAI

FRAMEWORK DE CREACIÓ D'ESPAIS DE CONVIVÈNCIA ALS CENTRES EDUCATIUS PER CONNECTAR ESCOLA I FAMÍLIES.

Ideació

CREAR UN ESPAI DE CONVIVÈNCIA PRESÈNCIAL I/O VIRTUAL QUE PERMETI DESENVOLUPAR ACTIVITATS PER A UNA PARTICIPACIÓ ACTIVA DE LES FAMÍLIES.

Focus

De quines maneres podríem implicar i vincular la Mariam a l'escola per aconseguir una participació activa en el procés educatiu i així millorar el seus aprenentatges ?

Xarxa

AQUESTS ESPAIS DE CONVIVÈNCIA VOLEN SER EL NUCLI DE CONFLUÈNCIA ENTRE FAMÍLIES, CENTRES EDUCATIUS I AGENTS SOCIALS I CULTURALS DEL BARRI DEL RAVAL. ARRIBAREM A LES PERSONES DESTINATÀRIES, A TRAVÉS DELS MESTRES, MEDIADORS DE CADA COMUNITAT, PERSONES INFLUENTS DE LES COMUNITATS, TÈCNICS D'INTEGRACIÓ SOCIAL, EDUCADORS SOCIALS I TUTORS.

Desenvolupament

FUNCIONA I ES DESENVOLUPA:
1r ANÀLISI DE RECURSOS I POTENCIALITATS DE L'ENTORN DE L'ESCOLA PER APLICAR ELS CONTINGUTS DEL FRAMEWORK.
2n INVESTIGACIÓ D'INQUIETUDS, INTERESSOS I NECESSITATS PER COMUNITATS
3r CREACIÓ DE L'ESPAI
4t PROGRAMACIÓ DE L'ESPAI DE CONVIVÈNCIA
5è EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS
6e AVALUACIÓ DE LES EXPERIÈNCIES I ITERACIÓ

ES CREARÀ UN ESPAI ON LES FAMÍLIES PUGUIN IMPLICAR-SE, CONÈIXER I VIURE L'ESCOLA COM A PART ACTIVA.

LES ACTIVITATS PROGRAMADES SÓN:
1. D'HABILITATS GENERALS
2. DE CULTURA D'ORIGEN
3. DE LLENGUA
4. D'INFORMÀTICA USUARI (PC I APLICATIUS MÒBILS)
5. DE SISTEMA EDUCATIU I FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA

Sostenibiliat

- ÉSSER UN CENTRE DISPOSAT A APLICAR EL FRAMEWORK ON ES PUGUI FER LA PRIMERA APLICACIÓ
- VOLUNTAT DE CANVI
- LES PERSONES I ELS PROFESSIONALS ESMENTATS AL PUNT ANTERIOR

Impacte

- EL NOSTRE REPTE PARTIA DE LA NECESSITAT D'IMPLICAR A LES FAMÍLIES A L'ESCOLA I EL TREBALLA DIRECTAMENT.
- SI ELS INFANTS SENTEN QUE ELS LES SEVES FAMÍLIES PARTICIPEN DE L'ESCOLA, ES VINCULARAN MÉS A L'ESCOLA I ALS SEUS APRENENTATGES
- LES FAMÍLIES PARTICIPEN POSTERIORMENT EN ALGUNES CLASSES AJUDANT EN LA TRANSMISSIÓ D'ALGUNES COMPETÈNCIES I REBENT EL FEEDBACK DELS PROPIS FILLS / ALUMNES.

Equip

SARDINES RAVALERES