SOLUCIONS

Repte 2 - #joacompanyo

Projecte Ordit

Solució

Tramant (dis)continuitats per teixir futurs

Promoure la continuitat formativa entre l'ESO i les següents etapes , mitjançant projecte que fomenti l'interés/necessitat de formació amb la complicitat d'un mentor. L'alumne defineix quin mentor extret d'un entorn proper pot ser a partir de les necessitats /afinitats/ activitats/aspiracions compartides.

Ideació

Connectar mentors i alumnes, recolzats pel barri, per proporcionar eines que fomentin els talents dels nens/nenes, nois/noies, joves, creant-ne ells una xarxa accessible per tots.

Focus

De quines maneres es podria fomentar la implicació educativa pròpia de l'adolescent per aconsseguir que es mantingui l'interès en l'aprenentatge i així millorar el seu futur personal i professional?

Xarxa

Iinicialment en la prova pilot treballarem amb l'institut, els seus alumnes i alumnai com a mentors que ja han superat la següent etapa educativa. La xarxa de la que disposem és l'escola /tutors i començar amb una campanya inicial amb l'alumnai; per recol·lectar la informació necessaria per fer el registre de mentors possibles.

Desenvolupament

L'alumne defineix les seves necessitats i interessos a partir d'un treball d'autoconeixement.
Un tutor/vellador de l'institut (o casal o similar) cerca els mentors i garanteix un espai de confiança i seguretat pels menors i les famílies.
Mentors que inicialment poden ser ex-alumnes (o antics usuaris) que se'ls formarà i faran un seguiment dels projectes que es desenvolupin.
Trobada presencial entre els alumnes i mentors; on els alumnes trien els mentors
Pla d'acció: Projectes vivencials duts a terme per un mentor amb un alumne o petit grup d'alumnes de l'entorn escollit que motivi a seguir estudiant en les següents fases i conèixer les diferents opcions educatives/trencar la por.

Sostenibiliat

Persones: alumnes, alumnai i tutors/vetlladors
Espais: del centre escolar, centre cívic o casal
Tecnologia: Inicialment via email i fent servir la tecnologia typeform o googleform. Amb una 2a fase faríem servir una plataforma web tipus base de dades.
Contactes: escola pilot i la base de dades de l'alumnai.
Finançament per la prova pilot: 1000€ en comunicació, 1000€ de formació i 2000 € per la realització de l'esdeveniment presencial.
Pel projecte pla d'acció vivencial necessitem espai escola/centre cívic/casal, sortides al barri i fora del barri i recursos tecnològics (com connexió a internet)

Impacte

L'èxit el mesurarem en 2 dimensions:
1r adherencia al projecte, persones que comencen versus persones que finalitzen el pla d'acció
2n èxit de la intervenció educativa: persones que comencen versus persones que superen la següent etapa educativa

Equip

ORDIT

Presentació

Presentació

Arxius

Prototip Baixa
Destinatari:
Prototip Alta: